Reunions d'empresa a Menorca

A Son Granot coneixem molt bé el mon de l'empresa actual, els reptes, les seves necessitats i el significat de paraules com globalització i multicultural.

És un lloc perfecte per a desenvolupar junts treball i consolidar equips. El nivell de productivitat resulta elevat per les característiques especials de Son Granot i la seva privacitat envejable.

A diferència dels hotels convencionals, on un esdeveniment d'empresa és una activitat més de l'hotel, a Son Granot es converteix en única, dedicant-se tot l'hotel al seu èxit. El lloc i l'ambient acompanyen per la seva privacitat, calidesa i aïllament, oferint les característiques bàsiques per a obtenir resultats.

Separar-se d'allò quotidià i de l'ambient conegut incentiva el desenvolupament intel·lectual i les capacitats creatives i socials. Menorca és un lloc ideal per les seves característiques singulars i harmonioses, disposant a més de bones comunicacions amb Europa i Espanya.

Disposem de tots els medis necessaris per a treballar avui: serveis de telefonia multi-conferència, serveis d'internet, wifi, videoprojecció, pissarres i panells de treball i tota la resta de facilitats quotidianes. Tot això permet que Son Granot sigui una sala de reunions més de la seva empresa. Actualment estem implantant serveis de videoconferència.

Però Son Granot ofereix sempre alguna cosa més. El seu recinte i entorn harmoniós permeten que es puguin realitzar múltiples activitats, a més de les pròpies del treball, oferint unes oportunitats úniques per a enfortir la força del seu equip.

Podem fer-li la jornada a la seva mida: l'esmorzar, descansos amb cafè, àpats mentre es treballa, sopars formals o informals i molt més. Podem ajudar-lo i assessorar en l'organització d'activitats complementaries d'enfortiment d'equips. També podem encarregar-nos dels trasllats a l'aeroport o qualsevol altre requeriment.

Hi ha grups que venen acompanyats per les seves parelles i en aquest cas podem organitzar-los activitats paral·leles: visites culturals, excursions a llocs d'interès natural, equitació o qualsevol altra de les activitats pròpies de Menorca.

Moltes persones ja han experimentat com es treballa a Son Granot: de científics a empresaris, de polítics a directius d'empresa, d'estrategs a planificadors, de creatius a grups de projecte.

Son Granot ofereix a més el marc adequat per a celebrar consells d'administració o de direcció especials i únics, sempre amb un alt nivell de discreció i privacitat.

TOP